ไฟล์งานธุรการสายชั้น
 
 
>> บัญชีเรียกชื่อ คลิก>>>>>>
 
 
>> แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ. ประจำชั้น ) คลิก>>>>>
 
 
>> แบบบันทึกผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ( ปพ. ประจำวิชา) คลิก>>>>>
 
 
>> แบบรายงานผลการเรียน คะแนนภาคเรียนที่ 1 คลิก>>>>>
 
 
>> ปพ. ประจำวิชาในกรณีที่มีช่องคะแนนของเขตพื้นที่ใช้เฉพาะชั้นที่โรงเรียนกำหนดเท่านั้น คลิก>>>>>
 
     
     
 
**** ตัวอย่าง ส่งงานแบบบันทึกคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 (ปพ. ประจำวิชา) คลิก>>>>>
 
     
 
โปรแกรมเพิ่มเติม
 
 
>> โปรแกรมคำนวณร้อยละ, คำนวณร้อยละเกรดเฉลี่ยเกรด 3 ขึ้นไป
 
 
>> แบบกรอกชั้นเรียนที่มี 4 ห้อง
 
 
>> แบบกรอกชั้นเรียนที่มี 5 ห้อง