ฟอร์มแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 
     
 
แบบสรุปข้อสอบรายสายชั้นส่งฝ่ายวิชาการ 3-9 มี.ค. 64 คลิก>>>>
 
 
 
     
   
 
>>>>> แบบข้อสอบ 1 สดมภ์ ตัวหนังสือขนาด 16 คลิก>>>>
 
   
 
>>>>> แบบข้อสอบ 2 สดมภ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 คลิก>>>>
 
   
 
>>>>> แบบข้อสอบ อัตนัย คลิก>>>>
 
 
 
 
* ปรับได้ตามความเหมาะสม