ปีการศึกษา 2564
 
 
เอกสารการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแต่ละสายชั้น) ปฏิทินการเรียน ปีการศึกษา 2564 คลิก>>>
 
 
1. ตารางเรียนออนไลน์ คลิก>>>
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สรุปการเข้าเรียนของนักเรียน คลิก>>>
 
     
 
 
     
 
3. แบบให้คะแนน คลิก>>>
 
     
 
 
     
 
4.แบบบันทึกการสอนออนไลน์ ท้ายชั่วโมง คลิก>>>
 
 
ตัวอย่างการเขียนบันทึกการสอนออนไลน์ คลิก>>>
 
     
     
 
5. ปฏิทินรับ-ส่งใบงาน เรียนอนไลน์ คลิก>>>
 
     
     
     
 
6. แบบบันทึกการรับ-ส่ง เอกสาร-ใบงาน คลิก>>>
 
     
     
     
 
7. แบบเชคชื่อการเข้าเรียนของนักเรียน คลิก>>>